Hva er Hypnose og Hypnoseterapi

Hypnose er ikke noe skummelt eller merkelig. Det er en helt hverdagslig sinnstilstand som man vandrer inn og ut av i det daglige. Det kan minne om dagdrømming, eller når du lever deg inn i en film slik at det utenfor blir borte for deg. Ofte mister man tidsaspektet. Slik er det også under hypnose.

Under hypnose så reduseres påvirkningen til det bevisste sinnet, slik at undrebevisstheten er mer mottakelig for positive forslag og påbud.

Hypnoterapi innebærer at vi benytter den hypnotiske sinnstilstanden på en kontrollert og positiv måte, for å oppnå de endringene du ønsker. Hver enkelt konsultasjon tilpasses den enkelte klient, da ingen mennesker er like.

Under hypnosen vil du føle deg rolig og avslappet, samtidig som du vil føle deg veldig klar.

Jeg vil hele tiden passe på at du har en fin transetilstand som er egnet for å skape endring.

Vi jobber kun med den problemstillingen du kommer for. Ingen kan hypnotiseres mot sin vilje, og ingen kan hypnotiseres til noe man ikke selv vil. Man vil heller ikke røpe hemmeligheter eller snakke om noe man ikke selv ønsker. Det sørger underbevisstheten for.

Behandling kan også gjennomføres online via internett.

Dersom du lurer på noe, så ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.